Home > 커뮤니티 > 빈번한질문

제 목 영상조인 영상레슨은 모바일도 되나요?
작성자 이름: 궁금이     ë“±ë¡ì¼: 2014-02-11 18:45:43     ì¡°íšŒ: 2546

 

예 가능합니다.

 

모바일 전용 앱도 구성되어 모바일상에서도 참여가 가능하도록 개발예정입니다.

 

즉, NS골프에서는 언제 어디서나 모바일 라이브 영상이 가능하여

 

외롭지 않게 골프연습이 가능하도록 만드는것이 주요 취지입니다.

 

감사합니다.

답변 ëª©ë¡

전체 : 168 ê±´  ,  현재 1/8 page

번호 제목 작성자 날짜 조회
영상조인 영상레슨은 모바일도 되나요? 궁금이 2014.02.11 2,546
167    Lowest Cost Viagra 100mg Jackado Jackado 2018.02.24 2,058
166      cKAOqRNklnRABh wvbdwtra.. 2019.10.03 555
165      UuWynrFUYBDyasFzCda Randy 2019.07.08 451
164      rriVIMfgfm Benito 2019.07.08 3,815
163      gdhPzydNpojg Jonas 2019.07.08 1,123
162      EBwHbTqOMHhHmRITp Javier 2019.07.08 193
161      xDvIkVvWfbLaPedR Merrill 2019.07.08 204
160      sLuYzftGgEQrsMtZsqW Unlove 2019.07.08 756
159      xzWmKPXSPOU Tobias 2019.07.08 613
158      zelYichTXuFypVNHg Reuben 2019.07.08 698
157      OKYCYTlBwzGKjoRufq Jamison 2019.07.08 174
156      zMxBZfgGcsmq Thanh 2019.07.08 148
155      jLbaDNrvrUjERntl Myron 2019.07.08 185
154      lCCAvaxqKIydfSiiscD Dogkill 2019.07.08 157
153      eMNNTxcBtFKcfSKwvU Emily 2019.07.08 672
152      xtjviwIFKCyUP Dominiqu.. 2019.07.08 704
151      sfUCASRXoKLroffbl Denis 2019.07.08 678
150      XzXMNyZdjggrkWqT Jackson 2019.07.08 655
149      gZysbjYmVaKEQkaMl Jewel 2019.07.08 171
148      OssbeBgDayQjpDaODJL Ernest 2019.07.08 142
 ì´ì „10 12345678 ë‹¤ìŒ10